GÖREVLER

     Üniversitemizin mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır.

     Yıl içerisinde bütçede yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün olarak kullanılması ve kaydedilmesini sağlar.

     Üniversitemiz birimlerinin taşınır kayıtlarını tutar. Yıl sonu taşınır mal sayım raporlarını hazırlar.

     Üniversitemiz personelinin maaş ve ek ders ödemelerini yapar.

     Bu görevlerin dışında Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamlarınca verilen görevleri yürütür.