Başkanlığımızdan yapılacak taşınır taleplerinde:

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılacak istek yazısına "Taşınır İstek Belgesi" doldurulup, imzalanmış şekilde eklenecektir.

- Malzeme teslim almaya gelen kişilerin imza yetkisi (Memur) olmaması halinde taşınır teslim edilmeyecektir.

 

Taşınır İstek Belgesi