Açık İhale Yolu İle Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Avans Yolu İle Alım İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Aylık Fatura Ödemeleri İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Doğrudan Temin İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Hakediş Ödemeleri İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Taşınır Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Yıl Sonu Sayımı İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.

Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci İçin Tıklayınız.