TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

 

 • Başkanlığımız Üniversitemizin Satın Alma, Devir Giriş, Devir Çıkış, Zimmet, Tüketim Çıkış vb. taşınır işlem fişlerinin kesilmesi,
 • Depolarımıza gelen malzemelerin teslim alınması, korunması, saklanması,
 • Depoların düzenlenmesinin sağlanması,
 • Merkez Birimler, Fakülteler, Enstitü ve Yüksekokulların malzeme ihtiyaçlarını stoklarımız doğrultusunda karşılanması,
 • Satın alınması planlanan demirbaşların ayrılan bütçe doğrultusunda adet sayısının belirlenmesi, sipariş kodlarının bulunarak siparişlerin hazırlanılması, teslim ve tesellüm evraklarının hazırlanması,
 • Taşınır Kayıt Birimi ile ilgili yazışmaların yapılması, dosyalanması ve muhafaza edilmesi,
 • Minimum Stok seviyeleri belirleyerek azalan malzemeler hakkında istek yapılması,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı demirbaşlarının barkodlama işlemlerinin yürütülmesi,,
 • Yılsonu İşlemlerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile kapatılması,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yılsonu cetvellerinin alınması, hesapların tutturulması,
 • Hurda araçlar işlemlerinin yapılması,
 • Hurda demirbaşlar işlemlerinin yapılması,
 • Dağıtılan demirbaşlar hakkında istatistik hazırlaması,
 • İstenildiği takdirde yetkililere rapor hazırlaması.
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek.Y.O ve Merkez Birimlerden gelen hurdaların teslim alınması,
 • Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için düzenlene Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının kontrolünün yapılması,
 • Taşınır işlem Fişlerinde belirtilen malzemeler ile hurdaya ayrılan fiziki malzemelerin bir birileriyle uyumlu olup olmadığının kontrolünün yapılması,